Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Áttekintés

Az élelmiszercsomagolásokon szereplő, egészségre vonatkozó tudományos állítások kommunikációjának javítása

A projekt célja egy „prosumerista“ (professzionális fogyasztói) digitális platform kifejlesztése - amely a nyelvészet, az információtervezés, a táplálkozástudomány és a viselkedési közgazdaságtan területén végzett kutatásokra támaszkodik -, hogy olyan információkat gyűjtsön, amelyek segítségével a gyártók és a marketingesek hatékonyabban kommunikálhatnak az élelmiszerek egészségügyi előnyeiről, és a fogyasztók tájékozottabb döntéseket hozhatnak. A platform jelenleg angol, német, francia és lengyel nyelven érhető el; 2021 végére román és magyar nyelven is elérhető lesz.

Shopping Couple 2.jpeg

A fogyasztók gyakran nem értik az élelmiszercsomagolásokon szereplő, egészségre vonatkozó állításokat, és nem is bíznak bennük, így nem tudják azokat felhasználni arra, hogy tájékozott, személyes táplálkozási döntéseket hozzanak. Ennek egyik oka, hogy a szabályozás inkább az állítások „igazságértékére” összpontosít, nem pedig arra, hogy a fogyasztók könnyen megértik-e azokat. A gyártók és a marketingesek nem rendelkeznek elegendő információval arról, hogy az emberek hogyan értelmezik és hogyan reagálnak a csomagoláson található különböző nyelvi és grafikai elemekre, különösen, ha tudományos információkról van szó. A helyzet még összetettebb, ha figyelembe vesszük, hogy az EU-ban az egészségre vonatkozó állításokat számos különböző nyelven kell megfogalmazni, hogy megfeleljen a élelmiszerekkel kapcsolatos különböző kulturális attitűdöknek és igényeknek.

Ez a projekt a nyelvészet, az információtervezés, a viselkedési közgazdaságtan, az egészségügy és a táplálkozás, az informatika és a marketing területén jártas kutatók és szakemberek egyedülálló kombinációját egyesíti, akik gyártókkal, kiskereskedőkkel, nem kormányzati szervezetekkel (NGO) és élelmiszeripari start-up cégekkel együttműködve empirikusan megalapozott iránymutatásokat dolgoznak ki az egészségre vonatkozó állítások hatékonyabb kommunikációjára vonatkozóan.

Shopping Man 1a.jpg

Ezeket az iránymutatásokat egy többnyelvű és interaktív weboldal segítségével dolgozzák ki, amely az EU különböző országainak fogyasztóit oktatási és szórakoztató tevékenységekbe vonja be hogy meghatározzák, hogyan viszonyulnak a különböző termékeken szereplő, egészségre vonatkozó állításokhoz, ha azok különbözőképpen vannak megfogalmazva, vagy különböző grafikai elemekkel (betűtípus, szín, képek stb.) kombinálva jelennek meg. A fogyasztókkal folytatott online interakciók értékes információkkal szolgálnak majd arról, hogy a különböző háttérrel rendelkező emberek hogyan értelmezik az egészségre vonatkozó állításokat, és hogy ezek az állítások hogyan befolyásolják a vásárlási hajlandóságukat bizonyos termékek esetében. 2020-ban ezeket az információkat egy további platform létrehozására is felhasználják, amelyet valamennyi érdekelt fél felhasználhat az élelmiszereken megjelenő egészségügyi információk megjelenési módjaival kapcsolatos fogyasztói meglátások megértéséhez.