Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

O Projekcie

Lepsza Komunikacja Naukowych Oświadczeń Zdrowotnych na Opakowaniach Żywności

Celem projektu jest opracowanie cyfrowej platformy „prosumenckiej“ - opartej na badaniach z zakresu lingwistyki, projektowania informacji, nauk o żywieniu i ekonomii behawioralnej. Platforma ta dostarczy producentom i marketerom informacje niezbędne do efektywnego komunikowania korzyści zdrowotnych produktów i pozwoli konsumentom dokonywać świadomych wyborów żywieniowych. Platforma jest obecnie dostępna w języku angielskim, niemieckim, francuskim i polskim, a pod koniec 2021 roku uruchomiona zostanie również wersja rumuńska i węgierska.

Shopping Couple 2.jpeg

Konsumenci często albo nie rozumieją albo nie ufają oświadczeniom zdrowotnym na opakowaniach żywności, a to utrudnia im dokonywanie świadomych wyborów żywieniowych. Przepisy regulujące oświadczenia zdrowotne koncentrują się bardziej na ich „prawidłowości i zgodności”, a nie na tym czy konsumenci są w stanie je łatwo zrozumieć. Producentom i marketerom może też brakować informacji na temat sposobów w jaki konsumenci odczytują i interpretują różne elementy językowe i graficzne umieszczane na opakowaniach, zwłaszcza jeśli chodzi o informacje o charakterze naukowym. Sytuacja komplikuje się jeszcze bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że w całej UE oświadczenia zdrowotne muszą być komunikowane w różnych językach i powinny odpowiadać na potrzeby konsumentów reprezentujących różne „kultury żywieniowe“.

Projekt tworzy unikalny zespół naukowców i specjalistów z dziedziny językoznawstwa, projektowania informacji, ekonomii behawioralnej, zdrowia i żywienia, informatyki i marketingu, którzy wspólnie z producentami żywności, sprzedawcami detalicznymi, organizacjami pozarządowymi i start-upami z branży rolno-spożywczej, opracowują oparty na badaniach empirycznych zestaw wskazówek na temat skutecznej komunikacji oświadczeń zdrowotnych.

Shopping Man 1a.jpg

Wytyczne te zostaną opracowane przy użyciu wielojęzycznej i interaktywnej strony internetowej, która oferuje konsumentom z różnych krajów UE dostęp do szeregu gier, zabaw i aktywności edukacyjnych. Dzięki temu odkryjemy jak oświadczenia zdrowotne z różnych rodzajów produktów oddziałują na konsumentów, gdy ich treści ulegają pewnym modyfikacjom lub gdy towarzyszą im elementy graficzne (czcionka, kolor, obrazki itp.). Informacje uzyskane od użytkowników platformy pozwolą ustalić w jaki sposób osoby z różnych grup konsumenckich rozumieją oświadczenia zdrowotne i jak te oświadczenia wpływają na ich preferencje zakupowe. W 2020 roku, te informacje posłużą również do stworzenia kolejnej platformy, z której będą mogli korzystać zainteresowani, aby zrozumieć sposób w jaki konsumenci postrzegają oświadczenia zdrowotne umieszczane na produktach spożywczych.