Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Agnieszka Czura

Image-empty-state.png

Maspex

Agnieszka Czura jest Project Managerem w Dziale Zarządzania Innowacjami firmy Maspex. Od 2018 prowadzi projekty EIT Food poświęcone edukacji społeczeństwa na temat żywności i zdrowego odżywiania, a także propagujące niemarnowanie żywności i dbanie o środowisko (np. #AnnualFoodAgenda, FitKid). W oparciu o model Open Innovation współpracuje z najlepszymi uczelniami, instytutami badawczymi, fundacjami, stowarzyszeniami, klastrami oraz startupami zarówno z Polski jak i Europy.

W realizowanych projektach wykorzystuje różnorodne metody generowania pomysłów i poszukiwania rozwiązań, m.in. korzysta z metodologii design thinking, stosuje crowdsourcing (np. hackathony dla studentów, naukowców, młodych przedsiębiorców, konsumentów) oraz wdraża ideę ko-kreacji, która opiera się na włączaniu w projektowanie danego produktu (lub usługi) jego użytkowników końcowych oraz interesariuszy.

Agnieszka jest współorganizatorką inicjatyw prokonsumenckich (np. kampanii edukacyjnej na temat czytania etykiet i analizy składów produktów spożywczych) oraz współautorką badań i artykułów poświęconych jakości i składom suplementów diety. Jest także zaangażowana w wydarzenia popularyzujące naukę i promujące współpracę naukowców z biznesem.