Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Akanksha Bisoyi

Image-empty-state.png

Politechnika w Monachium

Akanksha Bisoyi jest asystentką naukową i doktorantką na Wydziale Prawa, Nauki i Technologii Uniwersytetu Technicznego w Monachium (TUM). W TUM bada możliwości kształtowania harmonijnego rozwoju i wdrażania DLT opartego na rządach prawa. W tym kontekście jej zainteresowania obejmują opracowywanie modeli prawnych i platform interaktywnych do wizualizacji relacji między prawem a powstającymi technologiami, takimi jak DLT.

Przed dołączeniem do TUM Akanksha pracowała w ITU i UNCTAD w Genewie. W ITU zajmowała się polityką i analizą badawczą zagadnień związanych z ochroną dzieci w Internecie oraz rolą technologii informacyjno-komunikacyjnych w odniesieniu do globalnych wyzwań, takich jak wykluczenia cyfrowe ze względu na płeć. Stworzyła mapę relacyjną, aby pokazać, w jaki sposób Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) i Konwencja o Prawach Dziecka (CRC) są połączone w środowisku cyfrowym. W UNCTAD asystowała w badaniach związanych z patentami, gospodarką cyfrową, budowaniem potencjału w zakresie własności intelektualnej oraz transferem i rozpowszechnianiem technologii.