Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Bartłomiej Mielniczuk

Image-empty-state.png

Maspex

Bartłomiej Mielniczuk jest starszym kierownikiem ds. innowacji w Dziale Zarządzania Innowacjami firmy Maspex. Posiada bogate doświadczenie w zarządzaniu i rozliczaniu projektów. Uczestniczył w doradztwie biznesowo-strategicznym największych firm i inwestycji w Polsce.

W Maspex od 2016 roku, jest głównym koordynatorem projektów EIT Food dla wszystkich spółek w Grupie. Był zaangażowany w realizację kilkunastu międzynarodowych projektów innowacyjnych oraz kilku komunikacyjno-edukacyjnych. Jednocześnie uczestniczy w tworzeniu aplikacji w ramach perspektywy Komisji Europejskiej – Horyzont 2020, jak również aplikacji o granty unijne w Polsce. Zaangażowany w procesy digitalizacji spółki, wdrożenia idei Przemysłu 4.0 w Maspex, poprzez kontakty z podmiotami zewnętrznymi, w tym startupami oraz wsparcie w realizacji projektów.