Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Chris Ryder

Image-empty-state.png

Uniwersytet w Reading

Chris Ryder jest Podoktorskim Adiunktem Wydziału Filologii Angielskiej oraz Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Reading, gdzie ostatnio ukończył studia doktoranckie. Ma już sobą całe mnóstwo projektów, które wykonał w imieniu międzynarodowych spółek. Istota jego badań skupiała się wokół roli języka w marketingu i komunikacji określonych produktów w ramach społeczeństwa. Chris interesuje się również językoznawstwem kryminalistycznym, morfologią słowotwórczą oraz językami sztucznymi. Co więcej, nigdy nie opuszcza go dobry humor.