Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Christian Djeffal

Image-empty-state.png

Politechnika w Monachium

Christian Djeffal jest Adiunktem na Wydziale Prawa, Nauki i Technologii na Uniwersytecie Technicznym w Monachium. W monachijskim Centrum Technologii w Społeczeństwie oraz w TUM School of Governance prowadzi badania i wykłady na temat relacji między prawem a technologią, koncentrując się na nowych technologiach, takich jak sztuczna inteligencja (AI) i internet rzeczy (IoT).

Od 2016 do 2019 roku Christian był szefem jednostki badawczej „Globalny konstytucjonalizm i Internet” w Instytucie Internetu i Społeczeństwa im. Aleksandra von Humboldta. W 2016 roku otrzymał tytuł doktora na Uniwersytecie Humboldta za pracę pt. „Statyczna i ewolucyjna interpretacja traktatów: funkcjonalna rekonstrukcja”, która została opublikowana przez Cambridge University Press.

Christian studiował prawo na Ludwig-Maximilians-University Munich oraz w University College London. W 2010 roku był stypendystą wizytującym w Amsterdam Center for International Law na Uniwersytecie w Amsterdamie, a w 2012 w Lauterpacht Center for International Law na University of Cambridge oraz w Max Planck Institute for Foreign Public Law and International Prawo w Heidelbergu. Jest stypendystą wizytującym w Instytucie Technologii, Społeczeństwa i Prawa Uniwersytetu w Zurychu.