Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Lena Lütt

Image-empty-state.png

Politechnika w Monachium

Lena Lütt jest doktorantką w Europejskiej Nowej Szkole we Frankfurcie nad Odrą i kierownikiem projektu EITFood Health Claims Unpacked na Uniwersytecie Technicznym w Monachium (TUM). Od stycznia 2021 roku nadzoruje projekt w zakresie ochrony danych i realizacji społeczno-technicznej. Skupia się na efektywnej komunikacji naukowej w zakresie przetwarzania oświadczeń zdrowotnych z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych.

Jej zainteresowania dotyczą zagadnień z zakresu logiki prawa, polityki, ekonomii, a ostatecznie konsumenta. Jakie „błędy w tłumaczeniu” występują, gdy różni interesariusze deklarują różne wymagania na platformie i w jaki sposób oświadczenia zdrowotne mogą być jasne i pomocne dla konsumentów?

Jednocześnie jest na początku pracy doktorskiej, w której bada rolę Big Data w generowaniu wiedzy medycznej przy korzystaniu z aplikacji do monitorowania okresu.