Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Stacey Lockyer

Image-empty-state.png

British Nutrition Foundation

Stacey ma za sobą studia licencjackie na kierunku Biologia w odniesieniu do Psychologii na Royal Holloway Uniwersytetu w Londynie. Następnie podjęła studia magisterskie z zakresu Odżywiania i Dietetyki na Uniwersytecie Reading. Stacey spędziła kolejne dwa lata, występując w roli asystenta przy badaniach, prowadzonych nad manipulacją tłuszczy w diecie oraz markerów ryzyka chorób serca, zanim rozpoczęła pisanie pracy doktorskiej, poświęconej polifenolom zawartym w oliwkach. Po zdobyciu tytułu doktora Stacey podjęła pracę jako adiunkt w instytucie Royal College of Physicians. Jej obowiązki obejmowały prowadzenie systematycznych ocen na potrzeby rozwoju wytycznych Państwowego Instytutu Zdrowia i Standardów Klinicznych (NICE). W czerwcu 2015 Stacey zasiliła szeregi BNF w roli eksperta ds. odżywania. W ramach swojej działalności na rzecz BNF Stacey brała czynny udział w komunikacji medialnej oraz w pracy nad projektem UE BACCHUS, który skupiał się wokół oświadczeń zdrowotnych dotyczących polifenoli, bioaktywnych peptydów oraz chorób sercowo-naczyniowych.