Health Claims Unpacked (single line).png
96354 - flag kingdom of united.png
96147 - flag france of.png
96145 - flag germany of.png
96372 - flag of poland.png
Romania.png
Hungary.png

Plan de Proiect

Faza 1

Oferirea unei imagini de ansamblu a procesului și strategiilor implicate în formularea, reglementarea și diseminarea mențiunilor de sănătate de la știință la consumator în două contexte culturale și lingvistice suplimentare.

În această fază a proiectului, vom colecta informații prin intermediul unor interviuri cu reprezentanți ai industriei din România și Ungaria cu privire la procesele și provocările implicate în plasarea mențiunilor de sănătate, autorizate de EFSA, pe ambalajele produselor alimentare, cu referire suplimentară la provocările legate de munca desfășurată pe piețele multilingve, pornind de la o legislație orginală în limba engleză. În paralel, vom explora, prin intermediul unor grupuri de studiu, modul în care consumatorii din aceste țări interpretează și înțeleg mențiunile de sănătate, autorizate de EFSA, și la ce fel de informații acordă o atenție deosebită atunci când vine vorba de mesaje legate de sănătate ce se găsesc pe ambalajele produselor alimentare. Scopul este de a identifica atributele lingvistice, vizuale și de marketing care joacă un rol esențial în înțelegerea de către consumatori a informațiilor de sănătate de pe ambalajele produselor alimentare și diferențele dintre aceste contexte culturale și lingvistice distincte, precum și de a face comparații cu diferențele existente identificate în Germania, Franța și Polonia în 2020.

Faza 2

Adaptarea siteului  interactiv în colaborare cu consumatorii, industria și cadrele universitare pentru a le permite consumatorilor să se implice într-un mod nou, personal și participativ în domeniul mențiunilor de sănătate printr-o serie de activități online.

Ne vom dezvolta siteul interactiv pentru a implica consumatorii în domeniul mențiunilor de sănătate printr-o serie de activități bazate pe jocuri, în limbile română și maghiară, precum și în engleză, germană, franceză și poloneză. Activitățile existente pe platformă vor fi adaptate pentru a aduna informații echivalente din aceste două contexte lingvistice și culturale, luând în considerare informațiile obținute în faza 1 și tipurile de transformări pe care le suferă mențiunile de sănătate în aceste contexte. Acest lucru ne va ajuta să evaluăm în continuare contribuțiile diferitelor atribute lingvistice, vizuale și de marketing la înțelegerea alimentelor care sunt comercializate cu mențiuni de sănătate autorizate de EFSA, și câtă încredere există în acestea.

Food Packets 1.jpeg

Faza 3

Formularea unui ghid privind cele mai bune practici pentru producători și comercianți despre modalitățile eficiente de formulare și diseminare a mențiunilor de sănătate științifice; elaborarea de Recomandări pentru Factorii de Decizie Politică și Autoritățile de Reglementare Europene cu privire la modul în care se poate respecta mai bine regulamentul UE conform căruia mențiunile alimentare trebuie să poată fi înțelese de către consumatorul vizat.

Analizele datelor din fazele 1 și 2 vor conduce la elaborarea unui ghid privind cele mai bune practici pentru producătorii de alimente și comercianții care comercializează în România și Ungaria, pentru   a-i ajuta să utilizeze mențiunile de sănătate autorizate de EFSA pe ambalajele produselor alimentare în cel mai eficient mod posibil și care să fie bine înțeles de consumatori. Împreună cu toate părțile interesate, vom elabora un set de observații și recomandări suplimentare pentru factorii de decizie politică și autoritățile de reglementare europene cu privire la modul de formulare și diseminare a mențiunilor de sănătate, astfel încât acestea să fie bine înțelese de către consumatorul de rând, luând în considerare factorii interculturali și lingvistici.

Faza 4

Proiectarea și dezvoltarea unei platforme „Research, Analytics & Consumer Insights”.

Datele colectate în 2019 și 2020 vor fi utilizate în proiectarea și dezvoltarea unei noi platforme destinate tuturor părților interesate. Platforma le va oferi acces la date privind perspectivele consumatorilor legate de cunoștințele acestora cu privire la mențiunile nutriționale și de sănătate, de percepția asemănării unor înțețelesuri, comportamentul de cumpărare și preferințele de prezentare și, prin urmare, va disemina concluziile proiectului către producătorii de alimente, autoritățile de reglementare și alte părți interesate deopotrivă. Această platformă va fi prezentată prin intermediul unui webinar și al unui atelier pentru părțile interesate în ultimele luni ale anului de proiect.